VACUETTE® URIN EPRUVETE

VACUETTE® urin epruvete namenjene su za uzorkovanje, transport i obradu uzoraka urina. Epruvete su sterilne, nepropusne i izrađene od neprobojne plastike. Dostupne su bez i sa konzervansom koji stabilizuje uzorak sa potrebe mikrobiološkog testiranja.

VACUETTE® urin epruvete sa okruglim dnom koriste se za fizičko-hemijski a sa konusnim za mikroskopski pregled sedimenta urina.

Posebno izdvajamo VACUETTE® CCM urin epruvete sa specifičnim konzervansom koji stabilizuje uzorak urina i sprečava razmnožavanje bakterija do 48 časova na sobnoj temperaturi (nije potrebno čuvati u frižideru!).

Category:

Description

 

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “VACUETTE® URIN EPRUVETE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *