VACUETTE® SERUM

VACUETTE® SERUM sa aktivatorom koagulacije

Unutrašnji zid epruvete obložen je mikronskim česticama silicijuma koje aktiviraju proces koagulacije krvi.

 

VACUETTE® SERUM sa aktivatorom koagulacije i separacionim gelom

Na dnu epruvete je gel. Specifična težina gela je između krvnog koaguluma i seruma. Prilikom centrifugiranja gel se pomera na gore, do granice serum-koagulum, gde formira stabilnu barijeru koja razdvaja serum od fibrina i krvnih ćelija. Iz ove epruvete serum se može direktno aspirirati čime se eliminiše potreba za njegovim odvajanjem.

 

VACUETTE® SERUM trombin

Unutrašnji zid epruvete obložen je raspršenim česticama trombina koje ubrzavaju proces koagulacije krvi. VACUETTE® serumske epruvete sa trombinom obezbeđuju kompletnu koagulaciju krvi u roku od samo 5 minuta čime se značajno skraćuje TAT vreme.

There are no reviews yet.

Be the first to review “VACUETTE® SERUM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *