VACUETTE® LUER ADAPTER

VACUETTE® luer adapter koristi se pri uzorkovanju krvi iz npr. IV kanile ili  zajedno sa tzv. bebi sistemom.

HOLDEX® je naprednija varijanta luer adaptera koji je fabrički integrisan u holder (držač). Luer vrh je decentriran (pomeren u stranu) čime se značajno smanjuje procenat hemolize u uzorku jer krv pri dotoku u epruvetu usporava na dva mesta (pogledati skicu ispod).

HOLDEX® se može koristiti za uzorkovanje krvi iz venskih sistema ali i sa običnom, hipodermalnom iglom.

Description

 

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “VACUETTE® LUER ADAPTER”

Your email address will not be published. Required fields are marked *