VACUETTE® KONTEJNER ZA 24h URIN

VACUETTE® kontejner za sakupljanje 24-časovnog urina izrađen je od tamne plastike kako bi se sprečila razgradnja analita koji su osetljivi na svetlost (poput urobilinogena). Dostupan je u dve zapremine, 2.7L i 3L.

Češće se koristi model od 3L koji u poklopcu ima integrisan dodatak za higijenski i čist prenos urina u odgovarajuću VACUETTE® urin epruvetu.

Category:

Description

 

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “VACUETTE® KONTEJNER ZA 24h URIN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *