VACUETTE® KOAGULACIJA

VACUETTE® epruvete za određivanje parametara hemostaze dostupne su sa natrijum citratom ili sa CTAD kao antikoagulansom.

Puferovani rastvor citrata može biti u dve različite koncetracije, 0.109mol/L (3.2%) ili 0.129mol/L (3.8%). Izbor zavisi od potreba laboratorije. Odnos krvi i citrata u epruveti je 1:9.

 

VACUETTE® CTAD epruvete osim puferovanog rastvora citrata sadrže teofilin, adenozin i dipiridamol.

There are no reviews yet.

Be the first to review “VACUETTE® KOAGULACIJA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *