VACUETTE® APROTININ-EDTA

Smeša aprotinina i EDTA stabilizuje labilne peptidne hormone i enzime poput ACTH, glukagona, renina, ß-endorfina, neurotenzina, somatostatina i vazoaktivnog interstinalnog peptida. VACUETTE® epruvete sa aprotininom i EDTA pogodne su za uzorkovanje krvi pacijenata na fibrinolitičkoj terapiji streptokinazom i urokinazom jer smeša ovih aditiva inhibira aktivaciju plazmina pod uticajem streptokinaze ili urokinaze.

Description

 

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “VACUETTE® APROTININ-EDTA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *