MiniCollect® MIKROTUBE

MiniCollect® mikrotube koriste se za uzorkovanje, transport i obradu kapilarne krvi odojčadi, dece, gerijatrijskih pacijenata i u situacijama kada je potrebna mala količina krvi.

U ponudi se nalaze:

  • MiniCollect® mikrotuba za serum
  • MiniCollect® mikrotuba za serum sa separacionim gelom
  • MiniCollect® mikrotuba sa EDTA
  • MiniCollect® mikrotuba sa NaF
  • MiniCollect® mikrotuba sa litijum heparinom
  • MiniCollect® mikrotuba za koagulaciju (namenjene samo za vensku krv)

 

 


Brošura na engleskom jeziku

 

Description

 

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “MiniCollect® MIKROTUBE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *